បដា

ផលិតផល

 • ហ្វូង​ប្រដាប់​បិត​មាត់​ទ្វារមាស

  ហ្វូង​ប្រដាប់​បិត​មាត់​ទ្វារមាស

  ប្រដាប់ជូតមាត់ដែលមានរាងមូលត្រូវបានផលិតពីសម្ភារៈ ABS ហើយក្បាលត្រូវបានធ្វើពីសរសៃនីឡុង។

  ប្រដាប់បិទបំពង់ច្រមុះ ត្រូវបានផលិតចេញពីសម្ភារៈ PP ឬ ABS ហើយក្បាលត្រូវបានធ្វើពីសរសៃនីឡុង។

  លក្ខណៈពិសេស៖

  1. Flocked swabs ត្រូវបានបែងចែកទៅជា oropharyngeal swabs និង nasopharyngeal swab

  2. ប្រវែង swab 15cm, និងប្រវែងនៃក្បាល swab គឺ 16-20mm, ប្រវែងនៃក្បាលអាចត្រូវបានប្ដូរតាមបំណង

  3. វិធីសាស្រ្តមាប់មគ៖ មិនក្រៀវ/EO